ค้นหาข้อมูล

ประชุมสรุปผลการตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

 

วันนี้ (16 ธ.ค. 59) เวลา 10.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมสรุปผลการตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) โดยนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , นายนริสชัย ป้อมเสือ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการภายในประเทศ หัวหน้าคณะฯ ร่วมกับผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ในจังหวัดน่าน โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดกำหนดการ การเตรียมการ ขั้นตอนการปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ  ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน