ค้นหาข้อมูล

ประชุมมอบแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง ประจำปี 2560

 

วันนี้ (17 ธ.ค. 59) เวลา 09.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมมอบแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง ประจำปี 2560 โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายวิชัย ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 , นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน  ได้มอบแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ ทั้ง 15 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 208 คน ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน