ค้นหาข้อมูล

งานเสวนา "สื่อคือโรงเรียนของสังคม และทิศทางปฏิรูปสื่ออย่างมีส่วนร่วม"

 

 

วันนี้ (19 ธ.ค. 59) เวลา 08.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนา "สื่อคือโรงเรียนของสังคม และทิศทางปฏิรูปสื่ออย่างมีส่วนร่วม" โดยกลุ่มผู้ร่วมเสวนาเป็นสมาชิกเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด ณ โรงแรมน่านสุวารินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน