ค้นหาข้อมูล

งานวันพบญาติใกล้ชิด ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559

 

วันที่ 19 ธ.ค. 59 เวลา 10.00 น. เรือนจำจังหวัดน่าน ได้จัดงานวันพบญาติใกล้ชิด ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และญาติของผู้ต้องขังที่เข้าร่วมงานดังกล่าวประมาณ 30 ครอบครัว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัย มีโอกาสได้รับการเยี่ยมแบบใกล้ชิดจากญาติ ณ ลานธรรม เรือนจำจังหวัดน่าน