ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดน่าน ประจำปี 2560

 

 

เมื่อวันนี้ (22 ธ.ค. 59) เวลา 09.30 น.  สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดน่าน ประจำปี 2560 โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม  ในที่ประชุมมีการรายงานผลการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดน่าน ประจำปี 2559 , บทบาทของสมัชชาสตรีจังหวัดน่าน และการพิจารณาการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดน่าน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน