ค้นหาข้อมูล

"ค่ายทองกวาวสานฝัน ครั้งที่ 14"

วันนี้ (24 ธ.ค. 59) เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการค่ายแนะแนวการศึกษา "ค่ายทองกวาวสานฝัน ครั้งที่ 14" โดยนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน , นายอำเภอทุ่งช้าง ส่วนราชการ  โดยกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมเป็นเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน