ค้นหาข้อมูล

แถลงข่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

 

วันนี้ (29 ธ.ค. 59) จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีแถลงข่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีแถลงข่าว ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่และภาคประชาชนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 (29 ธ.ค. 59 - 4 ม.ค. 60) ในพื้นที่จังหวัดน่าน บรรลุเป้าหมายในการลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ