ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง ประจำปี ๒๕๖๐ บ้านมณีพฤกษ์

 

ันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง ประจำปี ๒๕๖๐ บ้านมณีพฤกษ์ โดยมีท่านนายอำเภอทุ่งช้าง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องชาวไทยม้งและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ บ้านมณีพฤกษ์ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน