ค้นหาข้อมูล

เยี่ยมจุดตรวจร่วมบูรณาการ จุดสกัดกั้นชุมชน/หมู่บ้าน และจุดบริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

 

วันนี้ (30 ธ.ค. 59) เวลา 12.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ได้ออกเยี่ยมจุดตรวจร่วมบูรณาการ จุดสกัดกั้นชุมชน/หมู่บ้าน และจุดบริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจร่วมบูรณาการ จุดบริการอำเภอปัว และอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน