ค้นหาข้อมูล

เยี่ยมจุดตรวจร่วมบูรณาการ จุดสกัดกั้นชุมชน/หมู่บ้าน และจุดบริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐

 

เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคณะทำงาน ได้ออกเยี่ยมจุดตรวจร่วมบูรณาการ จุดสกัดกั้นชุมชน/หมู่บ้าน และจุดบริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติหน้าที่ ในเรื่องของการปฏิบัติตามวินัยจราจร การเมาแล้วขับ และการให้คำแนะนำต่างๆ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ณ จุดตรวจร่วมบูรณาการ จุดบริการ ช้างเผือก,ฝายแก้ว,ท่าน้าว,แขวงทางหลวงน่านที่ ๑ และจุดตรวจพญาวัด พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ