ค้นหาข้อมูล

พิธีเจริญพุทธมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๙ วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐วิถีพุทธ จังหวัดน่าน (ช่วงที่๑)

 

วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๙ วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ วิถีพุทธ ของจังหวัดน่าน (ช่วงที่ ๑) และพิธีเผาสรรพทุกข์โศกโรคภัยฯ พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ แววบัณฑิต รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และพุทธศาสนิกชนอีกจำนวนมาก ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน