ค้นหาข้อมูล

ออกตรวจจุดบริการแพขนานยนต์สำหรับบรรทุกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ประชาชน ข้ามฟากจากอำเภอนาหมื่น

 

วันนี้ (1 ม.ค. 60) เวลา 12.30 น.  นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , นายอำเภอนาหมื่น , ทหาร , ตำรวจ และกรมเจ้าท่า ได้ออกตรวจจุดบริการแพขนานยนต์สำหรับบรรทุกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ประชาชน ข้ามฟากจากอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปยังอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ณ หมู่บ้านประมงปากนาย หมู่ที่ 17 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน