ค้นหาข้อมูล

ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560

 

วันนี้ (2 ม.ค. 60) เวลา 10.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน/ผอ.ศปถ.จ.น่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และส่วนราชการ ได้ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและมอบแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ผ่านระบบ VDO Conference  โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน