ค้นหาข้อมูล

ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งจังหวัดน่าน เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา

 

วันจันทร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งจังหวัดน่าน เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ร่วมกับท่านปภ.จังหวัด ท่านขนส่งจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ทั้งยังได้กำชับให้พนักงานขับรถ ขับขี่อย่างปลอดภัย และเน้นย้ำให้พนักงานบริการบนรถโดยสารตรวจสอบให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง และอวยพรให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัย ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ