ค้นหาข้อมูล

พิธีแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

 

วันนี้ (5 ม.ค. 60)  เวลา 10.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีแถลงข่าว ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 (29 ธ.ค. 59 - 4 ม.ค. 60) ในพื้นที่จังหวัดน่าน และการแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560