ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๐

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดน่าน