ค้นหาข้อมูล

สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดน่าน

 

วันนี้ (12 ม.ค. 60) เวลา 10.00 น.  สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก (พิเศษ) โครงการ บ้านสันติภาพ 2  ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน ชั้น 2