ค้นหาข้อมูล

จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560

 

วันนี้ (12 ม.ค. 60) เวลา 14.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการเตรียมการและการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน