ค้นหาข้อมูล

การประชุมหารือการแก้ไขปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดน่าน

 

วันนี้ (13 ม.ค. 60) เวลา 13.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดน่าน  พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวอรุณี พูลแก้ว), รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์) , พาณิชย์จังหวัดน่าน , พาณิชย์จังหวัดที่เป็นตลาดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากจังหวัดน่าน , ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง , ผู้ประกอบการ และตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน