ค้นหาข้อมูล

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

 

วันนี้ (14 ม.ค. 60) เวลา 09.00 น.  เทศบาลเมืองน่าน  ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , นายกเทศมนตรีเมืองน่าน , ส่วนราชการ และประชาชนที่พาลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อให้เด็กและเยาวชนของชาติได้มีโอกาสแสดงออกตามความสามารถของตนเองให้ได้รับความสนุกสนานอันก่อประโยชน์ต่อเยาวชนและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ณ เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน