ค้นหาข้อมูล

ประชุมหารือข้อราชการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรณ์ปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560

 

วันนี้ (19 ม.ค. 60) เวลา 09.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมหารือข้อราชการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรณ์ปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน