ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง "เกษตรกรและภาคการเกษตรไทย ก้าวไกลสู่สังคมด้วยนวัตกรรม"

 

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง "เกษตรกรและภาคการเกษตรไทย ก้าวไกลสู่สังคมด้วยนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ณ โรงแรมดิเอมเพลสน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน