ค้นหาข้อมูล

กิจกรรมโครงการรณรงค์ข้ามแดนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไทย-สปป.ลาว

 

วันนี้ (22 ม.ค. 60) เวลา 09.00 น. จังหวัดน่านร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ข้ามแดนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไทย-สปป.ลาว โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจากไทยและ เมืองเชียงฮ่อน สปป.ลาว เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว บ้านใหม่ชายแดน ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน