ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดการอบรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 

วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน