ค้นหาข้อมูล

งานแถลงข่าว และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน สรรค์สร้างเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในงานแถลงข่าว และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน สรรค์สร้างเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน