ค้นหาข้อมูล

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

วันนี้ (24 ม.ค. 60) เวลา 09.00 น. จังหวัดน่าน ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน