ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน กรมป่าไม้ระดับจังหวัด ปีที่ ๒"

 

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน กรมป่าไม้ระดับจังหวัด ปีที่ ๒" จัดโดยส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ณ ห้องประชุมพญาภูคา ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน