ค้นหาข้อมูล

เจตจำนงและนโยบายในการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เขียนโดย Administrator   

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายไพศาล วิมลรัตน์) กล่าวคำแสดงเจตจำนงค์ของผู้บริหาร (รายละเอียดนโยบาย/มาตรการเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตามไฟล์แนบ)