ค้นหาข้อมูล

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน แสดงเจตจำนงเพื่อการบริหารงานให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต
เขียนโดย Administrator   

 

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน (นายวรพจน์  ประทีปรัตน์) แสดงเจตจำนงเพื่อการบริหารงานให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต (รายละเอียดมาตรการดำเนินการเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน ตามไฟล์แนบ)