ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2560

 

วันนี้ (25 ม.ค. 60) เวลา 10.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาดำเนินกิจกรรมการจัดที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านให้แก่เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ฯ ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน