ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัด (กต.ตร.จังหวัดน่าน)

 

วันนี้ (25 ม.ค. 60) เวลา 13.30 น. ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัด (กต.ตร.จังหวัดน่าน) โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน