ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิด กิจกรรม "ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม"ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม "ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม"ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ระหว่างวันที่  ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอแระชุมอาคารสิริเบญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน