ค้นหาข้อมูล

การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๖

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๖ (นายสุรพล วาณิชเสนี) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน