ค้นหาข้อมูล

โครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2560

 

วันนี้ (25 ม.ค. 60) เวลา (17.00 น.) สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2560 ณ โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านโดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยส่วนราชการและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่นมีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต เสริมสร้างช่องทางการประสานความร่วมมือและบูรณาการด้านการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต