ค้นหาข้อมูล

งานประกวดสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๐

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิด งานประกวดสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์จังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ณ สนามโรงเรียนบ้านท่อล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน