ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ สามัญประจำปี 2560

 

วันนี้ (30 ม.ค. 60) เวลา 13.30 น. มูลนิธิโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ได้จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ สามัญประจำปี 2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องมัลติมีเดียโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ (เขตปางค่า) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน