ค้นหาข้อมูล

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน

 

วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน