ค้นหาข้อมูล

โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP เชื่อมโยงสู่ AEC

 

วันนี้ (3 ก.พ. 60) เวลา 17.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดโครงการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP เชื่อมโยงสู่ AEC กิจกรรม "ตามรอยพ่อแบบพอเพียง มหกรรม OTOP ล้านนา น่าน สู่สากล ครั้งที่ 2" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด โดยงานมีระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณสวนสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ข่วงน้อย) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน