ค้นหาข้อมูล

ร่วมแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขจังหวัดน่าน

 

วันนี้ (4 ก.พ. 60) เวลา 09.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขจังหวัดน่านต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารสิริเวชรักษ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลน่าน