ค้นหาข้อมูล

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560

 

วันนี้ (10 ก.พ. 60) เวลา 09.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่าเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิก อส. ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน