ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดน่าน

 

วันศุกร์ที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตถวรฤทธิเดช  ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน