ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ๒๕๖๐

 

วันพุธที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน