ค้นหาข้อมูล

จัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ในแหล่งน้ำครกผาแท่น บ้านสถาน

 

วันนี้ (15 ก.พ. 60) เวลา 09.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ในแหล่งน้ำครกผาแท่น บ้านสถาน หมู่ที่ 1 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยทหาร ตำรวจหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราษฎรในพื้นที่ร่วมกิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ที่มีอยู่ตามแหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งการสัญจรทางน้ำ การสร้างความตื้นเขินในแหล่งกักเก็บน้ำ