ค้นหาข้อมูล

จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการปลูกป่า ปลูกคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน (ระยะที่ 2)

 

วันนี้ (15 ก.พ. 60) เวลา 10.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการปลูกป่า ปลูกคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จังหวัดน่าน (ระยะที่ 2) สำหรับปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน