ค้นหาข้อมูล

พิธีการอบรมสัมนา หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงานของส่วนราชการและอำเภอฯ

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีการอบรมสัมนา หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงานของส่วนราชการและอำเภอ จังหวัดน่าน" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมน่านฟ้าใสรีสอร์ท อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน