ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน และคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

 

วันนี้ (17 ก.พ. 60) เวลา 09.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน และคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยพล.ต.วิทยา วรรคาวิสันต์ ผบ.มทบ.38 , หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน