ค้นหาข้อมูล

ประกวดธิดาดอยและแสดงทางวัฒนธรรมและชนเผ่า ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2560

 

วันนี้ (18 ก.พ. 60) เวลา 20.00 น.  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ได้จัดประกวดธิดาดอยและแสดงทางวัฒนธรรมและชนเผ่า ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฯ และมอบรางวัล ณ เวทีประกวดริมน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน