ค้นหาข้อมูล

รายการ "ผู้ว่าพาคุย" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน

 

วันนี้ (21 ก.พ. 60) เวลา 08.05-09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ออกรายการ "ผู้ว่าพาคุย" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน , F.M.94.75 Mhz / www.nanradio.net , เคเบิลทีวีท้องถิ่น และวิทยุชุมชน ดำเนินรายการโดย นายกวิน สิงห์อินทร์  ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดน่าน , ความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน , การมอบแว่นตาพระราชทาน ตาม "โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่จังหวัดน่าน , การแก้ปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำจังหวัดน่าน ฯลฯ   ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน