ค้นหาข้อมูล

ประชุมหารือเพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดน่านและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ของรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

วันนี้ (21 ก.พ. 60) เวลา 09.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดน่านและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ของรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน