ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน สรรค์สร้างเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ "ลานวัฒนธรรมมณีพฤกษ์"

 

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน สรรค์สร้างเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ "ลานวัฒนธรรมมณีพฤกษ์" ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ บ้านมณีพฤกษ์ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน